Klachtenportaal

Stichting TICO heeft een klachtenprocedure voor haar bewoners/logés en hun vertegenwoordigers. Deze is bij alle betrokkenen bekend. Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze eigen klachtenprocedure neem dan contact op met Stichting TICO via info@ticohuis.nl

De stichting is ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Ook hier kunt u terecht met uw klacht.

Wat doet de klachtenfunctionaris? Dat leest u in dit document