Doneer nu !

Fijn dat u donateur van Stichting TICO wilt worden !

Na een periode van intensieve voorbereiding zijn wij als stichting blij dat dit wooninitiatief inmiddels daadwerkelijk is gerealiseerd. Voor de eerste sleutel kon worden uitgereikt, moest er veel gebeuren en daarvoor was veel geld nodig. Nog steeds is uw financiële steun nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een sport- en spelruimte, het verbeteren van onze energielasten of om mee te kunnen doen aan evenementen in Oosterhout zoals de Carnavalsoptocht.

Donaties kunnen gestort worden t.n.v. Stichting TICO.

Rekening nummer: NL59 ABNA 0504 0565 06

Bedankt voor uw bijdrage !

Stichting TICO heeft de ANBI-status.

ANBI-goedgekeurddoel-300x300