Vrienden & Donateurs

Ook u kunt ons helpen.

Voor de kleine extra’s, zoals eens leuke BBQ of deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals de Carnavalsoptocht zijn voor onze bewoners van het TICOhuis donaties altijd een fijne aanvulling.

Deze wil het Stichtingsbestuur van het TICOhuis vergaren uit acties en door het werven van donateurs en sponsoren.

Donaties kunnen gestort worden t.n.v. Stichting TICO.

Rekening nummer: NL59 ABNA 0504 0565 06

Bedankt voor uw bijdrage !