Kernwaarden

Kernwaarden van het TICOhuis.

Het TICOhuis is een wooninitiatief met een geheel eigen signatuur, een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Waar geen sprake is van bemoeienis van zorginstelling of woningbouwvereniging. Er zijn zeer korte lijnen tussen de bewoners, ouders, begeleiding en het bestuur. Hierdoor wordt het nóg meer een huis van en voor de bewoners zélf.

De locatiekeuze van het TICOhuis is bewust in het centrum van Oosterhout zodat de bewoners dicht bij winkels, dagbesteding of werk zijn. Dit versterkt het zelfstandig wonen. Midden in de maatschappij. Dit draagt bij aan de integratie van onze bewoners; jongvolwassenen, met een verstandelijke beperking.

Het TICOhuis staat garant voor zorg en ontzorging, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Door professionele begeleiders die onze kernwaarden onderschrijven en daar naar handelen.

Gezelligheid en groepsdynamiek in het TICOhuis dragen bij aan een verdere zelfstandigheid en ontplooiing van de jonge bewoners.

Zorg wordt geleverd vanuit de WLZ op basis van PGB. Wonen wordt bekostigd door de bewoners vanuit hun inkomen.