Toezichthouders voor Raad van Toezicht

Stichting TICO is op zoek naar leden voor een Raad van Toezicht.

Wie zijn wij

Stichting TICO (Thuis In Centrum Oosterhout) is een ouderinitiatief dat aan 16 jong volwassenen 24-uurs zorg biedt. Stichting TICO heeft als doel het bieden van huisvesting en zorg op maat voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt het algemeen nut. De  stichting heeft geen winstoogmerk.

Raad van Toezicht

Stichting TICO is op zoek naar een ervaren Toezichthouder met een bestuurlijke achtergrond, een Toezichthouder met financiële achtergrond en een Toezichthouder met kennis van en ervaring in de zorg. De eerst aangenomen Toezichthouder selecteert en benoemt de andere leden van de Raad van Toezicht. De benoeming van de toezichthouders zal in overleg met het Stichtingsbestuur plaatsvinden.

Kwaliteiten

Voor elk van de Toezichthouders gelden onderstaande kwaliteiten:

  • Bestuurlijke ervaring,
  • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand,
  • Snel overzicht en inzicht verwerven,
  • Ontvankelijk,
  • Proactieve houding en gedrag,
  • Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen,
  • Samenwerken in teamverband,
  • Kritische zelfreflectie,
  • Communicatievaardigheden.

Het betreft onbezoldigde functies, onkosten worden vergoed.

Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u uit uw sollicitatie, voorzien van een CV, voor 15 maart 2019 te sturen naar: secretaris@ticohuis.nl
Achtergrondinformatie over deze functie is ook op te vragen via dit mailadres.

Gesprekken zullen in de 2e helft van maart plaatsvinden.

Voor meer algemene informatie over deze vacature of over Stichting TICO kunt u terecht op onze
website: www.ticohuis.nl of telefonisch bij onze voorzitter Paul Borger tel: 06-21868976

Download vacature