Vrienden & Ambassadeurs

Wanneer u een éénmalige bijdrage stort voor het TICOhuis beschouwen wij u als Vriend van het TICOhuis. Dit geldt voor bedragen tot € 1.000,-. Wij willen u graag, als u daar prijs op stelt, vermelden op onze website.

Mocht u bereid zijn om langere relatie met het TICOhuis aan te gaan door jaarlijks een donatie aan het TICOhuis te geven, dan beschouwen wij u als wij u als Ambassadeur van het TICOhuis. Deze optie is met name interessant voor het bedrijfsleven die in het kader van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steen(tje) willen bijdragen aan onze woonvoorziening. De Ambassadeurs worden vermeld op de website en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Ambassadeursbijeenkomst. Uiteraard kunnen dan ook één op één afspraken gemaakt worden hoe de Ambassadeur en het TICOhuis elkaar kunnen versterken.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL59 ABNA 0504 0565 06 t.n.v. Stichting TICO.